Havran belediyesi başkan adayları kim?,Yerel seçim 2014 anket sonuçları

Havran belediyesi başkan adayları kim?,Yerel seçim 2014
Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, Havran belediyesinin hak ve menfaatlerini korumak.
Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
Meclise ve encümene başkanlık etmek.
Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
Belediye personelini atamak.
Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
Şartsız bağışları kabul etmek.
Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Madde 39: Belediye başkanına nüfusu;
10.000′e kadar olan beldelerde 60.000,
10.001′den 50.000′e kadar olan beldelerde 70.000,
50.001′den 100.000′e kadar olan beldelerde 90.000,
100.001′den 250.000′e kadar olan beldelerde 110.000,
250.001′den 500.000′e kadar olan beldelerde 130.000,
500.001′den 1.000.000′a kadar olan beldelerde 150.000,
1.000.001′den 2.000.000′a kadar olan beldelerde 190.000,
2.000.001′den fazla olan beldelerde 230.000,
Havran belediyesi Akparti belediye başkan adayı için aşağıda ki bağlantıya gidiniz.

http://www.akparti.org.tr/

Havran belediyesi MHP belediye başkan adayı için aşağıda ki bağlantıya gidiniz.

http://www.mhp.org.tr/mhp_index.php

Havran belediyesi CHP belediye başkan adayı için aşağıda ki bağlantıya gidiniz.

http://www.chp.org.tr/

Havran belediyesi BDP belediye başkan adayı için aşağıda ki bağlantıya gidiniz.

http://bdp.org.tr/

Bir Cevap Yazın