Özel sağlık meslek liseleri fiyatları ne kadar? 2013

Özel sağlık meslek liseleri fiyatları ne kadar? 2013

Aşağıda  özel bir sağlık meslek lisesinin sık sorulan sorularını sizler için yayınladık.

1-Soru :  Özel ADIM Anadolu Sağlık Meslek Lisesi  hangi alanlarda eğitim vermektedir?
Okulumuz Hemşirelik ve Acil Tıp Teknisyenliği  alanında eğitim vermektedir.

2-Soru :  Sağlık Meslek Liselerinde hangi dersler okutulmaktadır?
Sağlık Meslek Liselerinde hem genel bilgi dersleri, hem de alan/dal dersleri okutulmaktadır.
Genel bilgi dersleri, büyük ölçüde diğer meslek liselerinde okutulanlarla aynıdır. Fakat alan/dal dersleri, alanlara göre değişmektedir.

Hemşirelik alanında; Meslek Esasları ve Tekniği, Dahiliye Hastalıkları ve Bakımı, Çocuk Sağlığı, Hastalıkları ve Bakımı gibi alan/dal dersleri okutulurken,

Acil tıp teknisyenliği alanında; Acil Sağlık Sistemi, Acil Yardım ve Kurtarma, Olağandışı Durumlarda Acil Sağlık Hizmetleri gibi alan/dal dersleri okutulmaktadır.

3-Soru :  Sağlık Meslek Liselerinde okutulan derslerin uygulaması var mıdır?
Sağlık Meslek Liselerinde okutulan alan/dal derslerinin bir kısmı tamamen teorik, bir kısmı laboratuar  uygulamalı, bir kısmı ise alan uygulamalıdır.

Alan uygulamaları, 2006-2007 öğretim yılından itibaren Mesleki Eğitim Kanunu esaslarına göre yapılmaktadır. İşletmelerde Beceri Eğitimi adı verilen bu sistemde, 11. ve 12. sınıf öğrencileri sigortalı olarak ve yaşlarına uygun asgari ücretin % 30 (yüzde otuz)´u kadar maaş alarak uygulama yapmaktadırlar.

4-Soru :  Sağlık Meslek Liselerinde hangi alanlar bulunmaktadır?
Sağlık Meslek Liselerinde aşağıda sıralanan alanlar bulunmaktadır:
1- Hemşirelik (Bu alana 2007-2008 eğitim öğretim yılından itibaren erkek öğrenci  de alınmaktadır),
2- Radyoloji Teknisyenliği,
3- Anestezi Teknisyenliği,
4- Acil Tıp Teknisyenliği,
5- Laboratuvar Teknisyenliği,
6- Diş Protez Teknisyenliği,
7- Çevre Sağlığı Teknisyenliği,
8- Ortopedi Teknisyenliği,
9- Tıbbi Sekreterlik.

5-Soru :  Sağlık meslek liselerine giriş şartları nelerdir?
Genel olarak aşağıdaki şartlar aranmaktadır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması.
b) Sağlığının, girmek istediği mesleğin öğretimine ve yürütülmesine elverişli olması (kekemelik, şaşılık, görme yetersizliği, ortopedik yetersizlik, bulaşıcı hastalıklar ve ruhsal bozukluklar okullara alınmaya engel teşkil eder). Öğrencilerin özür durumları, okula kayıtlarında kayıt – kabul komisyonunca tespit edildiği takdirde sağlık raporu almış olsalar bile kayıtları yapılamaz.
c) İlköğretim okulu 8´ inci sınıfında öğrenim görüyor olması.(2012-2013 Eğitim döneminde mezun olacak olması)

6-Soru :  Sağlık Meslek Lisesinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar hangi Ünvanla mezun olmaktadırlar?
Hemşirelik bölümü mezunu kız-erkek öğrencilerimiz Hemşire, Acil Tıp Teknisyenliği bölümünden mezun olanlar  ise  Acil Tıp Teknisyeni Olarak mezun olurlar.

7-Soru : Mezunlar Kariyer Basamaklarında Nasıl İlerlemektedir?
Mezunlarımız    2  ya da  4 yıllık bir yüksek öğretim kurumuna devam edebilecekleri gibi,  üniversitelerin meslekleriyle ilgili 2 yıllık bölümlerine de SINAVSIZ GEÇİŞ yapabilirler. (Hemşirelik ve Acil Tıp Teknisyenliği bölüm özelliklerinde hangi yüksek okullar olduğuna bakabilirsiniz)

8-Soru : Mezunlarınız hangi alanlarda işe yerleşmektedir?
Mezunlarımız KPSS  ile Devlete ait sağlık kurumlarında çalışabildiği gibi mezun olur olmaz özel sağlık kuruluşlarında Hemşire veya Acil Tıp Teknisyeni olarak da çalışabilirler.

9-Soru : Okulunuzda öğrenci kayıtları nasıl gerçekleşmektedir ?
Okulumuzda öğrenci kayıtları orta okulu bitiren her öğrenciye açıktır ve orta öğretime geçiş sistemi mevzuatı gereği  Seviye Belirleme Sınavı  (SBS) sonuçlarına uygun olarak yapılmaktadır.

10-Soru: Okulunuza en son kayıt tarihi ne zamandır? Kimler başvurabilir? Sağlık Meslek Liselerine kayıtlar,  Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilan ettiği, Liselere Yeni Kayıt Yaptırma süresinin bitiminde son bulmaktadır.
Sağlık Meslek Liseleri Yönetmeliğine göre, Sağlık Meslek Liselerine ancak Lise 1. Sınıfa başlarken öğrenci alınmaktadır. Lise 1’ e kayıt tarihi bitiminden sonra, düz veya diğer meslek liselerinden okulumuza öğrenci nakli yapılamamaktadır.  Bu sebeple belirlenen kayıt tarihlerine çok dikkat edilmelidir.

11-Soru : Okulunuza ara sınıflardan öğrenci alınmakta mıdır?
Okulumuza sadece diğer Sağlık Meslek Liselerinin aynı bölümlerinden ve aynı sınıfından öğrenci nakli alınmaktadır. Bu nitelikte olan öğrenciler her zaman nakil gelebilirler. Ancak; Genel Lise,Anadolu Lisesi, End.Meslek,Kız Meslek,Ticaret Meslek,İmam Hatip Lisesi v.s gibi okullardan geçiş yapılamaz.

12-Soru : Okulunuzun Laboratuvar, Teknik Oda ve uygulamalı derslerle ilgili imkanlarından söz eder misiniz?
Okulumuzda  Bölümlerle ilgili çok gelişmiş Teknik oda ve uygulama Laboratuvarları ile Fizik, Kimya ve Biyoloji laboratuvarları mevcuttur.

13-Soru : Okulunuz pansiyon hizmeti sunuyor mu?
Okulumuz bünyesinde pansiyon hizmeti verilmemektedir. Ancak İl dışından gelen öğrencilerimiz için uygun koşullarda kalabilecekleri öğrenci yurtları ile anlaşmalar yapılarak servisle okula geliş – gidişleri sağlanacaktır.

14-Soru : Okulunuzun eğitim kadrosu hakkında bilgi edinmek istiyorum.
Eğitim kadromuzun oluşturulmasına özel bir önem verilmektedir. Özellikle Meslek Dersleri öğretmenlerimiz alanlarında kendilerini kabul ettirmiş, sağlık branşındaki  tecrübesi ile eğitim tecrübelerini bünyelerinde birleştirmiş deneyimli öğretmenlerden ve İDARECİLER’den oluşmaktadır. Kültür dersleri öğretmenlerimiz alanlarında iddia sahibi, dinamik ve görev heyecanı yüksek eğitim gönüllüleridir.

15-Soru: Eğitim yaklaşımlarınızı NEDİR merak ediyorum.
Eğitim yaklaşımımız, sağlık mesleğinin temel kavram, kural, ilkelerini en detay noktalarına kadar öğretmeye, teorik bilgileri uygulama alanına taşıyıp beceri haline getirmelerini sağlamaya, araştırma yapmaya ve sorumluluk bilinci vermeye yöneliktir. Öğrenciler okul yönetimi ve Sınıf öğretmenleri tarafından yakından takip edilmekte ve öğrencinin ailesi ile iletişim sağlanarak BİRLİKTE DEĞERLENDİRME YAPILMAKTA VE GEREKLİ EĞİTİMSEL ÖNLEMLER ALINMAKTADIR.

“Her öğrenci bizim için çok önemli ve değerli olup,her öğrenci kendi meslek alanlarında insan sağlığı için yeterli bilği ve beceri eğitimi almış olarak mezun edilmelidir.”Bu bizim eğitim yaklaşımımızın özetidir.

16-Soru: Eğitim ortamlarınızı merak ediyorum.
Okul ortamının, fiziki şartlardan sosyal şartlarına kadar öğrencinin kendisini huzur içinde hissettiği bir kurum olması için tüm tedbirler okul idaresince alınmakta olup, bu konuda öğrencilerimizin ve velilerin memnuniyeti temel gösterge olarak kabul edilmektedir.

17-Soru : Okulunuzun yıllık Eğitim ücretleri ne kadardır.
Okulumuzun yıllık ücreti ERKEN KAYIT İNDİRİMLERİ,Ödeme şekli ve özel şartlara bağlı olarak değişmekle birlikte, Eğitim ücretlerimiz makul, ödenebilir aylık taksitler halindedir. Yüz yüze görüşülerek her veliye uygun ödeme şekli bulunabilir.

18-Soru : Okulunuzun taban puanı ne kadardır.
Okulumuzun taban puanı her yıl yapılan SBS sınavına göre değişmekle birlikte,Özel okul olması nedeniyle diploma notuna göre de  kayıt yaptırabilirsiniz.

19-Soru: Neden Özel ADIM Anadolu Sağlık Meslek Lisesini seçmeliyiz?
Eğitim açısından;
 
Okulumuz deneyimli İdareci ve Öğretmen kadrosuyla kolej eğitimi vermektedir. Haftada 44 saatlik eğitim;tam donanımlı  maksimum 24 kişilik sınıflarda, görsel ve yoğun pratik eğitimle beraber, çok özel bir yöntemle yabancı dile önem verilerek eğitim sunulmaktadır.
Cumartesi günleri, öğrencilerimiz okula gelerek,ETÜT DERSLERİ alabilmekte, emsallerine göre çok daha üstün yetişmektedirler.
Okulumuzla Seka(İZMİT) Devlet Hastanesi arasında imzalanan protokol ve işbirliği anlaşmasına dayalı olarak, mesleki beceri eğitimi ve yaz uygulama stajlarında, ayrıca mesleki gelişme seminerlerinde diğer Bölge Hastanelerinin imkânlarından yararlanılmaktadır. Ayrıca, diğer devlet ve özel sağlık kuruluşlarıyla da işbirliklerimiz sürmektedir.

Bir Cevap Yazın