Zümer süresinin Türkçe okunuşu ve Türkçe meali

Genel

Sürelerin Türkçe okunuşu ve Türkçe meali Bismillahirahmanirahim Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. 1. ??? ???? ?????? ?????? Bismillahirahmanirahim Rahmân ve Rahîm olan Allah i adıyla. 2. ????? ??? ?? ??????? Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Hamd âlemlerin Rabbi,olan Allah’-a/-için dır. 3. ?????? [...]