Maltepe belediyesi başkan adayları kim?,Yerel seçim 2014 anket sonuçları

Genel

Maltepe belediyesi başkan adayları kim?,Yerel seçim 2014 Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, Maltepe belediyesinin hak ve menfaatlerini korumak. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. Meclise ve encümene başkanlık etmek. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. [...]