Zümer süresinin Türkçe okunuşu ve Türkçe meali

Sürelerin Türkçe okunuşu ve Türkçe meali
Bismillahirahmanirahim
Elhamdü lillâhi rabbil’alemin.
Errahmânir’rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în,
İhdinessırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
1.
??? ???? ?????? ??????
Bismillahirahmanirahim
Rahmân ve Rahîm olan Allah i adıyla.
2.
????? ??? ?? ???????
Elhamdü lillâhi rabbil’alemin.
Hamd âlemlerin Rabbi,olan Allah’-a/-için dır.
3.
?????? ??????
Errahmânir’rahim.
o Rahmân ve Rahimdir,
4.
??? ??? ?????
Mâliki yevmiddin.
Din gününün ,sahibidir.
5.
???? ???? ????? ??????
İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în,
Ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım dileriz.
6.
????? ????? ????????
İhdinessırâtel müstakîm.
Bizi doğru isteyenin yol(un)a hidayet eyle.
7.
??? ????? ????? ????? ??? ??????? ????? ??? ???????
Sırâtallezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
Kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.
Zümer süresinin Türkçe okunuşu ve Türkçe meali için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Zümer süresinin Türkçe okunuşu ve Türkçe meali

Bir Cevap Yazın